【Tổng Kết】GIẢI ĐẤU GIANG HỒ LUẬN KIẾM MÙA 3

【Tổng Kết】GIẢI ĐẤU GIANG HỒ LUẬN KIẾM MÙA 3

12/03/2021

Các Đại Hiệp thân mến,

Tổng kết Giải Đấu Giang Hồ Luận Kiếm Mùa 3. Trải qua các trận đấu vô cùng khốc liệt, cuối cùng cũng đến hồi kết:

TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU GIANG HỒ LUẬN KIẾM MÙA 3

Top 1 Cụm 1 đến Cụm 7

Top 1 Cụm 1 đến Cụm 7

Top 10 Giang Hồ Luận Kiếm Các Cụm

3. Phần thưởng:

  • Phần thưởng Cụm 1 đến Cụm 7:

- TOP ALL Cụm Tượng Rồng Mạ Vàng

  • TOP 1 -KNB*5000:

​- Phản Chiếu - Sĩ Hồn *1
- Trung Hồn - Chí Khí *1
- Anh Linh - Lệ Hồn*1

  • TOP 2 - 3 - KNB*3000

- Phản Chiếu - Chí Khí*1
- Trung Hồn - Tranh Quang*1
-  Anh Linh - Kỳ Duyên*1

  • TOP 4 - 6 - KNB*2000

- Phản Chiếu - Bách Hoa*1
- Trung Hồn - Anh Khí*1
- Anh Linh - Kim Linh*1

  • TOP 7 - 10 - KNB*1000

- Phản Chiếu - Ám Thanh*1
- Trung Hồn - Đông Lai*1
-  Anh Linh - Tinh Nhung*1

  • Phần thưởng cụm 8 đến cụm 10

-TOP ALL Cụm Tượng Phượng Mạ Vàng

  • TOP 1

- Danh hiệu Chiến Tướng Thiên Ngoại
- KNB*7500
- Rương SSR Đại Thánh

  • TOP 2 - 3

- Đại Tướng Thiên Ngoại Danh Hiệu
- KNB*5000
- Ngọc uẩn Linh*30
- Bùa Khởi Linh*30

  • TOP 4 - 6

- Tinh Anh Thiên Ngoại Danh Hiệu
- KNB*3000
- Ngọc uẩn Linh*20
- Bùa Khởi Linh*20

  • TOP 7 - 10

- KNB*2000
- Ngọc uẩn Linh*15
- Bùa Khởi Linh*10
- Đá Thông Linh*10

Các chư vị hãy tham gia ngay và trở thành người mạnh nhất chạm tay vào phần thưởng cao quý nhất của sự kiện 

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ