【Đặc Sắc】Thần Bảo Hộ

【Đặc Sắc】Thần Bảo Hộ

11/10/2020

Đại Hiệp thân mến,

Tính Năng Thần Bảo Hộ là điểm đặc sắc của Thiên Ngoại Giang Hồ, bởi ngoài khả năng tăng EXP lên đến 25%, còn tùy chọn sức mạnh thuộc tính.

Cẩm Lí Thủ Hộ:

Chú cá Koi bơi lội xung quanh chủ nhân, góp phần gia tăng lượng kinh nghiệm, lực chiến cho chủ nhân.

Cách Sở Hữu: 

  • Có thể dùng Vàng hoặc Kim Nguyên Bảo để sở hữu.
  • Được mang tối đa 1 thần bảo hộ.
  • Ngoài tăng cấp cơ bản còn có thể Hóa Hư Thần Bảo Hộ gia tăng % EXP và các chỉ số khác

Luyện Thần Bảo Hộ:

Dùng Luyện Thần Đan để nâng cao sức mạnh cho nhân vật. Bao gồm các chỉ số:

  • Công
  • Hút HP
  • HP
  • Thủ

Hoa Hư Thần Bảo Hộ:

Thần Bảo Hộ có thể Hóa Hư nhiều hình dạng, tăng các chỉ số riêng biệt phù hợp với từng phong cách chiến đấu.

1. Thần Bảo hộ Viêm:

Viêm - Ấu Côn: EXP diệt quái +15% + Công Cơ Bản 50%

Liệt Diễm Phần Thiên: EXP Diệt Quái 25% + Công Cơ Bản 100% + Thủ Cơ bản 100%

2. Thần Bảo Hộ Thủy:

Thủy - Ấu Côn: EXP diệt quái +15% + Bạo Kích 600

Nhuận Vật Vô Thanh: EXP diệt quái + 25% + Bạo Kích 1200 + Bội Số Bạo Thương 1200

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ