【Đặc Sắc】Phó Bản Tài Nguyên

【Đặc Sắc】Phó Bản Tài Nguyên

11/10/2020

Đại Hiệp thân mến,

Nếu các Đại Hiệp đang cần tài nguyên để gia tăng lực chiến, thì Phó Bản Tài Nguyên chính là lựa chọn toàn vẹn nhất. 

Chi tiết hoạt động:

Các Đại Hiệp và 5 pet đồng hành tiến vào khiêu chiến phó bản. Tiêu diệt boss sẽ nhận các phần thưởng. Bao gồm 3 loai phó bản: 

  • Tài Nguyên Trang Bị: Đá Cường Hóa, Ngọc Long Văn, Mảnh Long Lân, vật phẩm cống hiến Bang,EXP, Bạc.
  • Tài Nguyên PET: Cửu Chuyển Đan, Đá Tinh Hôn, thức ăn PET, vật phẩm cống hiến Bang,EXP, Bạc.
  • Tài Nguyên Thú Cưỡi: Bồi Linh Đan, Linh Uẩn Thạch, Linh Châu, vật phẩm cống hiến Bang,EXP, Bạc.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ