【HOT】Ưu Đãi Nạp Server Mới

【HOT】Ưu Đãi Nạp Server Mới

12/10/2020

Đại Hiệp thân mến,

Để các Đại Hiệp có thể thuận lợi trong con đường hành hiệp, Thiên Ngoại Giang Hồ đã chuẩn bị các gọi nạp ữu đãi vô cùng giá trị, các Đại Hiệp không nên bỏ lỡ:

Lưu Ý: Toàn bộ những gói nạp hấp dẫn nhất của Thiên Ngoại Giang Hồ đều KHÔNG THỂ nạp in app, các Đại Hiệp vui lòng nạp tại Website theo các bước sau:

I. Gói Tranh Mua:

 • Gói Tranh Mua 2: Cần nạp thẻ 50.000 VNĐ để kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận avatar cá tính và nhiều nguyên liệu khác. 2 ngày sau hoàn lợi 188 KNB.
 • Gói Tranh Mua 3: Cần nạp thẻ 200.000 VNĐ để kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận Vũ Khí Huyển Âm siêu độc lạ tính và nhiều nguyên liệu khác. 7 ngày sau hoàn lợi 888 KNB.
 • Gói Tranh Mua 4: Cần nạp thẻ 500.000 VNĐ để kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận Rương Vàng rất nhiều vàng và nhiều nguyên liệu khác.7 ngày sau hoàn lợi 3288 KNB.
 • Gói Tranh Mua 5: Cần nạp thẻ 1.000.000 VNĐ để kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận Đồng Hành SSR tự chọn rất nhiều vàng và nhiều nguyên liệu khác. 7 ngày sau hoàn lợi 6488 KNB.

-Link chi tiết: https://bit.ly/2SM4IDw

II. Gói Ưu Đãi Đồng Hành Hiếm:

Ưu đãi Phượng Hoàng

- Cần nạp thẻ 500.000 VNĐ để được kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận ngay Đồng Hành Biến Dị SSR Thiên Mệnh Huyền Phượng, 680 KNB và nhiều tài nguyên hấp dẫn khác.

Ưu đãi Cửu Vĩ Hồ

- Cần nạp thẻ 1.000.000 VNĐ để được kích hoạt, sau khi kích hoạt sẽ nhận ngay Đồng Hành Biến Dị SSR Cửu Vĩ Hồ, 1080 KNB và nhiều tài nguyên hấp dẫn khác.

-Link chi tiết: https://bit.ly/3iIkTw4

III. Ưu Đãi Nạp Hàng Ngày/Đồng Hành Ngày

Kích hoạt nhận Vàng, Kim Nguyên Bảo và các vật phẩm giá trị khác.
- Link chi tiết: https://bit.ly/30Ptw1N

IV. Ưu Đãi Tụ Bảo Bồn

 • Tụ Bảo Bồn 10KNB: Cần nạp thẻ 10.000 VNĐ để kích hoạt, có xác suất nhận 1.5 lần, 5 lần, 20 lần, 100 lần
 • Tụ Bảo Bồn 30KNB: Cần nạp thẻ 20.000 VNĐ để kích hoạt, có xác suất nhận 1.5 lần, 5 lần, 20 lần, 100 lần
 • Tụ Bảo Bồn 80KNB: Cần nạp thẻ 20.000 VNĐ để kích hoạt, có xác suất nhận 1.5 lần, 5 lần, 20 lần, 100 lần
 • Tụ Bảo Bồn 80KNB: Cần nạp thẻ 50.000 VNĐ để kích hoạt, có xác suất nhận 1.5 lần, 5 lần, 20 lần, 100 lần
 • Tụ Bảo Bồn Lắc Nhanh: Cần nạp thẻ 100.000 VNĐ để kích hoạt, lắc nhanh một lúc 4 lần có xác suất cao hơn nhận 1.5 lần, 5 lần, 20 lần, 100 lần

- Link chi tiết: https://bit.ly/30RTtxu

V. Mua Thẻ Tuần/ Tháng

 • Thẻ Tuần: Cần nạp thẻ mệnh giá 50.000 VNĐ. Sau khi kích hoạt, nhận ngay 250KNB, 7 ngày mỗi ngày nhận 3000 Vàng + 2 Kim Linh Phiếu
 • Thẻ tháng: Cần nạp thẻ mệnh giá 100.000 VNĐ. Sau khi kích hoạt nhận ngay 500KNB, 30 ngày mỗi ngày nhận 3000 Vàng + 2 Kim Linh Phiếu

- Link chi tiết: https://bit.ly/2FhzNvs

VI. Nạp Quỹ Tân Thủ/Trưởng Thành

Quỹ Tân Thủ

 • Cần nạp thẻ 100.000 VNĐ để kích hoạt. Kích hoạt thành công nhận ngay 180 KNB, đạt cấp yêu cầu nhận ngay Vàng tương ứng.
 • Cần mua Quỹ Tân Thủ theo thứ tự: Quỹ tân thủ 1 => Quỹ tân thủ 2 => Quỹ tân thủ 3…

Quỹ Trưởng Thành

 • Tương tự như Quỹ Tân Thủ cần nạp thẻ 200.000 VNĐ để kích hoạt. Kích hoạt thành công nhận ngay 880 KNB, đạt cấp yêu cầu nhận ngay Vàng tương ứng.
 • Cần mua Quỹ Trưởng Thành theo thứ tự: Quỹ Trưởng Thành 1 => Quỹ Trưởng Thành 2 => Quỹ Trưởng Thành 3…

- Link chi tiết: https://bit.ly/2IjqBIghttps://bit.ly/2IjqBIg

VII. Quà Nạp Đầu

Nạp bất kỳ NHẬN NGAY Quà Hào Hoa trị giá 28800 Vàng cùng với:

 • Ngoại trang vũ khí Vũ Linh
 • Vũ khí truyền thuyết Hàm Phong
 • 5 Kim Linh Khế
 • 30 Nguyên liệu cường hóa
 • 1 Đồng Hành SSR Kim Đồng Ngọc Nữ

VIII. Quà Nạp Đầu 2

Tích lũy nạp đạt 250 KNB sở hữu Quà Hào Hoa trị giá 58800 Vàng có thêm:

 • Trang phục Thanh Thanh Tử Khâm (3 ngày)
 • Khôi truyền thuyết Hàm Phong
 • 4 Kim Linh Khế
 • 20 đá cường hóa
 • Danh hiệu rực rỡ Du Hiệp Tiêu Dao

IX. Quà Nạp Đầu 3:

Tích lũy nạp đạt 1000 KNB có liền tay Quà Hào Hoa trị giá 98800 Vàng kèm:

 • Tọa kỵ võ lâm Trọng Giáp Chiến Mã
 • Hài truyền thuyết Hàm Phong
 • 20 Bồi Linh Đan
 • 10 Kim Linh Khế
 • 100 KNB

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ