【EVENT】THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

【EVENT】THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

11/12/2020

Các Đại Hiệp thân mến,

1. Thông tin chi tiết:

 • Thời gian: từ ngày 21/11 đến ngày 12/12/2020
 • Phạm vi: S1 - S70, chia thành 7 cụm, mỗi cụm 10 server
  • Cụm 1: S1 - S10
  • Cụm 2: S11 - S20
  • Cụm 3: S21 - S30
  • Cụm 4: S31 - S40
  • Cụm 5: S41 - S50
  • Cụm 6: S51 - S60
  • Cụm 7: S61 - S70

Cập nhập thay đổi sự kiện Thiên Hạ Đệ Nhất Bang:

Phạm vi áp dụng: S1+S2, S3+S6, S4+S5, S57+S58, S59+S60 (Các server gộp ngày 11.12)
Nội dung: Sau khi gộp server, hoạt động Công Thành Chiến đã được đặt lại nên các bang không thể chiếm thành Trường An vào ngày thứ 7(12/12). BQT xin thông báo thay đổi thời gian tổng kết của các server vừa gộp như sau :

 1. Dời ngày tính kết quả chiếm thành Trường An của các server liên quan từ 12.12(Thứ 7) sang ngày 15.12 (Thứ 3) 
 2. Điểm phồn vinh của bang vẫn lấy theo kết quả của ngày 12.12 (Để tránh ảnh hưởng kết quả của các server khác trong cụm)

2. Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang là bang chiếm được thành Trường An và có điểm Phồn Vinh cao nhất.

3. Phần thưởng:

Lưu ý:

 • Kết quả Công Thành Chiến sẽ được tổng kết vào ngày 12/12/2020
 • Chỉ tính tổng điểm phồn vinh trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Điều kiện xét đạt TOP: Bang có điểm Phồn Vinh >= 1000 điểm và giành được thành Trường An trong Công Thành Chiến ngày 12/12/2020
 • Chỉ các thành viên tham gia hoạt động Công Thành Chiến ngày 12/12/2020 mới được nhận thưởng.
 • Mỗi Bang chỉ nhận duy nhất một giải thưởng giá trị lớn nhất.
 • Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

Mong rằng các bang hội sẽ có cơ hội chạm tay vào giải thưởng cao nhất của sự kiện Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

Thân gửi!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ