【HOT】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER MỚI

【HOT】CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP SERVER MỚI

13/10/2020

Thân chào các Đại Hiệp,

Khi mở server mới, Thiên Ngoại Giang Hồ sẽ mở các sự kiện đua TOP (có thời gian đếm ngược ở mỗi sự kiện)

I - 5 ngày đua TOP bá chủ server

5 ngày đầu mở server sẽ lần lượt mở ra các hoạt động đua top nhận quà trong 5 ngày:

 • Ngoài Top 30: Đạt đủ mốc lực chiến nhận phần thưởng
 • Top 30 đến top 1: Vào ngày kết thúc sự kiện, đạt đủ lực chiến và thứ hạng, hệ thống sẽ tổng kết dựa vào Bảng Xếp Hạng để phát quà.
 • Mỗi mốc có số lượng gói quà cố định, phát dần đến hết từ người có lực chiến cao nhất xuống thấp nhất
 • Một người có thể nhận quà ở nhiều mốc và nhiều sự kiện đua TOP khác nhau trong thời gian diễn ra sự kiện.

1. Ngày thứ nhất - Đua Top Đồng Hành

Đủ điều kiện nhận:

 • Chiến Lực đồng hành 15k: 3 Đá thú hồn, 1 Đan hộ chủ, 2 Kim phiếu siêu
 • Chiến Lực đồng hành 20k: 5 Đá thú hồn, 1 Đan hộ chủ, 3 Kim phiếu siêu
 • Chiến Lực đồng hành 30k: 10 Đá thú hồn, 2 Đan hộ chủ, 5 Kim phiếu siêu
 • Chiến Lực đồng hành 40k: 15 15 Đá thú hồn, 2 Đan hộ chủ, 7 Kim phiếu siêu
 • Chiến Lực đồng hành 50k: 20 Đá thú hồn, 5 Đan hộ chủ, 10 Kim phiếu siêu

Kết thúc sự kiện, đồng hành đạt đủ lực chiến và TOP được nhận: (Kết thúc ngày thứ 6 kể từ lúc mở Server)

 • Chiến Lực đồng hành 65k và TOP 30 trở lên đều nhận: :1 [ Sử Thi ] Vũ khí Dao Quang, 8 Đá thú hồn, 20 Đan hộ chủ
 • Chiến Lực đồng hành 70k và TOP 10 trở lên đều nhận: 1 [ Sử Thi ] Vũ khí Dao Quang, 1 Rương quà Cao Thủ Đồng Hành, 1 Danh hiệu Cao Thủ Đồng Hành
 • Chiến Lực đồng hành 85k và TOP 3 trở lên đều nhận: 3 [ Sử Thi ] Vũ khí Dao Quang, 1 Rương quà Đại Sư Đồng Hành, 1 Danh hiệu Đại Sư Đồng Hành
 • Chiến Lực đồng hành 100k và TOP 1 trở lên đều nhận: 1 Đồng Hành - Cùng Kỳ, 1 Rương quà Đệ Nhất Đồng Hành, 1 Danh hiệu Đệ Nhất Đồng Hành

2. Ngày thứ hai - Đua TOP Tọa kỵ:

Đủ điều kiện nhận:

 • Chiến Lực tọa kỵ 2.5k: 2 Bùa May Mắn, 2 Linh Uẩn Thạch, 6 Bồi linh đan
 • Chiến Lực tọa kỵ 3.5k: 3 Bùa May Mắn, 3 Linh Uẩn Thạch, 7 Bồi linh đan
 • Chiến Lực tọa kỵ 5k: 5 Bùa May Mắn, 5 Linh Uẩn Thạch, 8 Bồi linh đan
 • Chiến Lực tọa kỵ 7k: 7 Bùa May Mắn, 7 Linh Uẩn Thạch, 10 Bồi linh đan
 • Chiến Lực tọa kỵ 10k: 10 Bùa May Mắn, 10 Linh Uẩn Thạch, 15 Bồi linh đan

Kết thúc sự kiện, tọa kỵ đạt đủ lực chiến và TOP được nhận: (Kết thúc ngày thứ 7 kể từ lúc mở Server)

 • Chiến Lực tọa kỵ 15k TOP 30: 1 [ Sử Thi ] Áo Dao Quang, 10 Linh Uẩn Thạch, 20 Bồi Linh Đan
 • Chiến Lực tọa kỵ 20k TOP 10: 1 [ Sử Thi ] Áo Dao Quang, 1 Quà Cao Thủ Tọa Kỵ, 1 Danh hiệu Cao Thủ Tọa kỵ
 • Chiến Lực tọa kỵ 30k TOP 3: 3 [ Sử Thi ] Áo Dao Quang, 1 Quà Đại Sư Tọa Kỵ, 1 Danh hiệu Đại Sư Tọa kỵ
 • Chiến Lực tọa kỵ 40k TOP 1: 1 Tọa kỵ Heo May Mắn, 1 Quà Đệ Nhất Tọa Kỵ, 1 Danh hiệu Bá Nhạc Tái Thế.

3. Ngày thứ 3 - Đua TOP Cấp

Đủ điều kiện nhận:

 • Đột Phá lv55: 1 Đan Tu Luyện, 1 Đan EXP Offline, 2 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv56: 1 Đan Tu Luyện, 1 Đan EXP Offline, 3 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv58: 1 Đan Tu Luyện, 1 Đan EXP Offline, 5 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv60: 2 Đan Tu Luyện, 1 Đan EXP Offline, 7 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv65: 2 Đan Tu Luyện, 1 Đan EXP Offline, 8 Kim Phiếu Siêu

Kết thúc sự kiện, đạt đủ lực chiến và TOP được nhận: (Kết thúc ngày thứ 8 kể từ lúc mở Server)

 • Đột Phá lv68 TOP 30 trở lên đều nhận: 1 Thời trang Vũ Khí Phượng Hoàng (7 ngày), 1 Rương tự chọn [Truyền thuyết] Dao Quang, 10 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv70 TOP 10 trở lên đều nhận: 1 Rương tự chọn [Chí Tôn] Dao Quang, 2 Đan Tu Luyện, 15 Kim Phiếu Siêu
 • Đột Phá lv73 TOP 3 trở lên đều nhận: 1 Rương tự chọn [Chí Tôn] Dao Quang, 2 Đan Tu Luyện, 2 Đan EXP Offline
 • Đột Phá lv75 TOP 1 trở lên đều nhận: 2 Rương tự chọn [Chí Tôn] Dao Quang, 4 Đan Tu Luyện, 4 Đan EXP Offline

4. Ngày thứ 4 - Đua TOP Trang bị:

Đủ điều kiện nhận:

 • Chiến Lực trang bị 20k:  5 Đá Cường Hóa, 1 Rương Ngọc Lv2, 1 Rương Long Lân
 • Chiến Lực trang bị 30k: 10 Đá Cường Hóa, 1 Rương Ngọc Lv2, 1 Rương Long Lân
 • Chiến Lực trang bị 35k: 15 Đá Cường Hóa, 2 Rương Ngọc Lv2, 2 Rương Long Lân
 • Chiến Lực trang bị 38k: 20 Đá Cường Hóa, 3 Rương Ngọc Lv2, 3 Rương Long Lân
 • Chiến Lực trang bị 40k: 25 Đá Cường Hóa, 4 Rương Ngọc Lv2, 3 Rương Long Lân

Kết thúc sự kiện, trang bị đạt đủ lực chiến và TOP được nhận: (Kết thúc ngày thứ 9 kể từ lúc mở Server)

 • Chiến Lực trang bị 45k và TOP 30 trở lên đều nhận: 3 Rương Ngọc Lv3, 20 Đá cường hóa Lv1, 5 Ngọc Long Văn
 • Chiến Lực trang bị 50k và TOP 10 trở lên đều nhận: 1 Rương Ngọc Lv4, 1 Rương Cao Thủ Cường Hóa, 1 Danh hiệu Cao Thủ Cường Hóa
 • Chiến Lực trang bị 60k và TOP 3 trở lên đều nhận: 1 Rương Ngọc Lv4, 1 Rương Đại Sư cường hóa, 1 Danh hiệu Đại Sư Cường Hóa
 • Chiến Lực trang bị 75k và TOP 1 trở lên đều nhận: 3 Rương Ngọc Lv4, 1 Rương Đệ Nhất Trang Bị, 1 Danh hiệu Bách Chiến Kim Giáp

5. Ngày Thứ 5 - Đua Top Tổng Chiến Lực

Đủ điều kiện nhận:

 • Chiến Lực 80k: 10 Đá Cường Hóa, 5 Đá Thú Hồn, 5 Bồi Linh Đan
 • Chiến Lực 100k: 15 Đá Cường Hóa, 5 Đá Thú Hồn, 5 Bồi Linh Đan
 • Chiến Lực 110k: 20 Đá Cường Hóa, 10 Đá Thú Hồn, 10 Bồi Linh Đan
 • Chiến Lực 130k: 25 Đá Cường Hóa, 15 Đá Thú Hồn, 15 Bồi Linh Đan
 • Chiến Lực 200k: 30 Đá Cường Hóa, 20 Đá Thú Hồn, 20 Bồi Linh Đan

Kết thúc sự kiện, đạt đủ lực chiến và TOP được nhận: (Kết thúc ngày thứ 11 kể từ lúc mở Server)

 • Chiến Lực 250k và TOP 30 trở lên đều nhận: 1 Rương tùy chọn trang sức, [Truyền thuyết] Dao Quang, 5 Bùa May Mắn, 5 Đá Vấn Thiết
 • Chiến Lực 300k và TOP 10 trở lên đều nhận: 1 Rương tùy chọn trang sức [Chí Tôn] Dao Quang, 1 Rương quà Thập Đại Chiến Lực, 1 Danh Hiệu Thập Đại Chiến Lực
 • Chiến Lực 350k và TOP 3 trở lên đều nhận: 1 Rương tùy chọn trang sức [Chí Tôn] Dao Quang, 4 Quần Hùng Lệnh, 1 Danh Hiệu Top 3 Chiến Lực
 • Chiến Lực 400k và TOP 1 trở lên đều nhận: 1 Tọa Kỵ U Linh Hổ, 2  rương tùy chọn trang sức [Chí Tôn] Dao Quang, 1 Danh Hiệu Ngạo Thị Thiên Hạ

II. Server Đoàn Kết - Gom Hết Thời Trang

1. Thời gian: 10 ngày từ ngày khai mở server 1, kết quả tổng kết vào 23:59 ngày 23/10/2020

 • Sau ngày tổng kết, sẽ phát quà toàn server dựa vào mốc nạp đạt được.

2. Phạm vi: Tất cả server ra mắt trong khoản thời gian diễn ra sự kiện

3. Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tổng nạp của mỗi server đạt điều kiện nhận quà hấp dẫn.

Phần Thưởng: cả server tich lũy nạp mốc:

 • 100.000 KNB cả server nhận: Động-Ngôn Tư Tình, Bùa May Mắn*5, Đá Cường Hóa*5
 • 250.000 KNB người chơi nạp tối thiểu 20K nhận: Tóc- Phượng Thiên, Bùa May Mắn*5, Đá Cường Hóa*5
 • 500.000 KNB người chơi nạp tối thiểu 100K nhận: Hạc Trắng Dưới Trăng, Bùa May Mắn*10, Đá Cường Hóa*10
 • 1.000.000 KNB người chơi nạp tối thiểu 200K nhận: Phượng Thiên Hạ Vũ, Bùa May Mắn*10, Đá Cường Hóa*10
 • 1.500.000 KNB người chơi nạp tối thiểu 500K nhận:Vũ Khí Tinh Mộng, Bùa May Mắn*10, Đá Cường Hóa*10

III. ĐUA TOP NÔNG DÂN - NHẬN NGÀN KIM NGUYÊN BẢO

1. Thời gian: 7 ngày đầu mở server, kết quả tổng kết vào 23:59 ngày thứ 7

2. Phạm vi: Trong Server (từng server)

3. Nội dung: Trong trong 7 ngày đầu mở server. Top 5 người chơi có cấp VIP <= VIP7 có lực chiến cao nhất sẽ nhận được quà

Phần Thưởng:

 • Top 1: 5000KNB, 5000 Vàng, 20 Vẫn Thiết, 20 bùa may mắn
 • Top 2: 4000KNB, 4000 Vàng, 15 Vẫn Thiết, 15 bùa may mắn
 • Top 3: 3000KNB, 3000 Vàng, 10 Vẫn Thiết, 10 bùa may mắn
 • Top 4-5: 2000KNB, 2000 Vàng, 5 Vẫn Thiết, 5 bùa may mắn

Lưu ý: Tất cả các sự kiện đều có thời gian đếm ngược tại giao diện diễn ra sự kiện.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ