[Hướng Dẫn] Cách Đầu Tư Chỉ Có Lời Không Lỗ tại Thiên Ngoại Giang Hồ

[Hướng Dẫn] Cách Đầu Tư Chỉ Có Lời Không Lỗ tại Thiên Ngoại Giang Hồ

16/10/2020

Cách Đầu Tư Chỉ Có Lời Không Lỗ tại Thiên Ngoại Giang Hồ

I. Các Gói Tranh Mua Server

Đây là một trong những mục mà Đại Hiệp nên mua ngay không cần cân nhắc nhé.

 • Gói chỉ kéo dài 7 ngày đầu và có thể nhận rất nhiều item hiếm: Đồng hành SSR tùy chọn, Thời trang Vũ Khí Siêu Ngầu, Avatar Vượng Vượng… tổng hoàn lợi lên đến ~12.000KNB

II. Đầu Tư Dài Hạn
Các Thẻ Tuần/ Thẻ Tháng 

 • Kích hoạt thẻ nhận ngay 750KNB và 2 danh hiệu: Giang Hồ Hiệp Ẩn, Kỳ Hiệp Cái Thế. Hàng ngày nhận được Vàng vàng Kim Linh Khế (dùng để quay Đồng Hành free). 
 • Kích hoạt 2 thẻ này, người chơi có thể nhận hoàn lợi lên đến 200.000 Vàng.

III. Quỹ Tân Thủ/ Quỹ Trưởng Thành
Đây là Quỹ hỗ trợ Đại Hiệp suốt hành trình khám phá Thiên Ngoại Giang Hồ từ bước chân đầu đến khi Đại Hiệp trưởng thành. Phần thưởng thì khỏi phải nói, lợi gấp n lần so với số vốn bỏ ra:

 • Quỹ Tân Thủ 1: Nhận ngay 180 KNB. Mỗi mốc nhận 2320 - 3400 Vàng.Tổng số nhận được từ gói này là đến: 23,800 Vàng 
 • Quỹ Tân Thủ 2: Nhận ngay 180 KNB. Mỗi mốc nhận 4050 - 6000 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là đến: 24,000 Vàng
 • Quỹ Tân Thủ 3: Nhận ngay 180 KNB. Mỗi mốc nhận 3240 - 4700 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là đến: 23,500 Vàng
 • Quỹ Tân Thủ 4: Nhận ngay 300 KNB. Mỗi mốc nhận 5400 - 7800 Vàng.Tổng số nhân được từ gói này là đến: 39,000 Vàng

So với Quỹ Tân Thủ, Quỹ Trưởng Thành còn được lợi hơn rất nhiều, không chỉ về số KNB mà còn có cả số Vàng mỗi cấp:

 • Quỹ Trưởng Thành 1: Nhận ngay 880 KNB. Mỗi mốc nhận 8800 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là: 61,600 Vàng
 • Quỹ Trưởng Thành 2: Nhận ngay 980 KNB. Mỗi mốc nhận 17150 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là: 68,600 Vàng
 • Quỹ Trưởng Thành 3: Nhận ngay 1280 KNB. Mỗi mốc nhận 17920 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là: 71,680 Vàng
 • Quỹ Trưởng Thành 4: Nhận ngay 1980 KNB. Mỗi mốc nhận 27720 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là: 110,880
 • Quỹ Trưởng Thành 5-7: Nhận ngay 1980 KNB. Mỗi mốc nhận 27720 Vàng. Tổng số nhân được từ gói này là: 110,880

Quỹ Tân Thủ

Quỹ Trưởng Thành

IV. Quỹ 7 Ngày: 

Đây là Quỹ kéo dài trong 7 ngày mỗi ngày đăng nhập nhận thưởng:

 • Nhận ngay 680 KNB
 • Ngày 1: 3000 Vàng,  2 Kim Linh Khế
 • Ngày 2: 3500 Vàng,  5 Linh Uẩn Thạch
 • Ngày 3: 4000 Vàng,  10 Vẫn Thiết
 • Ngày 4: 4500 Vàng,  10 Linh Châu
 • Ngày 5: 5000 Vàng,  Ngọc lv2
 • Ngày 6: 5500 Vàng,  2 Bùa Giữ Cấp
 • Ngày 7: 6000 Vàng,  20 Đá Cường Hóa, 10 Đá Thú Hồn, 10 Bồi Linh Đan, 3 Kim Linh Phiếu, 5 Vẫn Thiết, 5 Cửu Chuyển Đan, Rương Long Lân

=> Tổng giá trị: 5000KNB Hoàn lợi gấp 15 lần

Gấp có 15 lần thôi nha

V. Ưu Đãi Đồng Hành Hiếm

 • Nghe tên là đã thấy ngầu rồi, mua nhận ngay Đồng Hành Biến Dị 6* Thiên Mệnh Huyền Phượng trợ giúp Đại Hiệp cực nhiều:

 

Thiên Mệnh Huyền Phượng

 • Đồng hành SSR Phượng Hoàng hiếm, 680KNB, 12 Đan Hộ Chủ, 20 Đá Thú Hồn. Lợi ích gấp 20 Lần so với vốn đầu tư. Ngoài ra Đồng Hành Phượng Hoàng là Đồng Hành biến dị 6 sao, với kỹ năng Thiên Hỏa/ Miệt Thị, tăng 8300 Lực chiến

VI. Cửu Vĩ Hồ

 • Kích hoạt gói này nhận ngay Đồng hành SSR Cửu Vĩ Hồ hiếm, 1080 KNB, 24 Đan Hộ Chủ, 20 Đá Thú Hồn

Cửu Vĩ Hồ

 • Lợi ích gấp 30 Lần so với vốn đầu tư. Ngoài ra Đồng Hành Cửu Vĩ Hồ là Đồng Hành biến dị 6 sao, với kỹ năng Hồ Mị/ Hoặc Lực, tăng tối đa 30000 Lực chiến

VII. Gói Ưu Đãi Theo Ngày
Ưu Đãi Mỗi Ngày
- Mỗi ngày Đại Hiệp có thể mua các gói, hoặc mua cùng lúc 7 ngày cho nhanh cũng được.
Các phần thưởng sẽ thay đổi dần theo cấp độ người chơi:

 • Gói 1:

+ Cấp 49: 100*KNB, 200*Vàng, 2*Kim Linh Khế, 10*Đá Cường Hóa
+ Cấp 55: 100*KNB, 200*Vàng, 2*Kim Linh Khế, 10*Bồi Linh Đan
+ Cấp 59-199: 100*KNB, 200*Vàng, 3*Linh Châu lv1, 3*Linh Uẩn Thạch

 • Gói 2:

+ Cấp 49: 250*KNB, 1000*Vàng, 1*Rương Long Lân, 5*Đồ Ăn Đ.Hành-Cao
+ Cấp 55: 250*KNB, 1000*Vàng, 2*Ngọc Long Văn, 5*Linh Uẩn Thạch 
+ Cấp 59-199: 250*KNB, 1000*Vàng, 10*Đá Cường Hóa, 2*Rương Mảnh Long Lân

 • Gói 3:

+ Cấp 49: 250*KNB, 1000*Vàng, 5*Đan Hộ Chủ, 2*Ngọc Long Văn
+ Cấp 55-199: 250*KNB, 1000*Vàng, 10*Đá Thú Hồn, 5*Vẫn Thiết


Ưu Đãi Đồng Hành
Đây là gói ưu đãi có thể nói cực kỳ đáng giá, Đại Hiệp sẽ rất dễ dàng nhận SSR đó nhé:

 • Phần thưởng lấp lánh như sau:

+ Nhận ngay 1000 Vàng, 15 Mảnh ĐH SSR tự chọn, 3 Đan Hộ Chủ, 5 Đá Thú Hồn, 4 Thức ăn ĐH trung, 2 Thức ăn ĐH cao
+ Nhận ngay 2500 Vàng, 20 Mảnh ĐH SSR, 3 Đan Hộ Chủ, 5 Đá Thú Hồn, 4 Thức ăn ĐH trung, 2 Thức ăn ĐH cao
+ Nhận ngay 5000 Vàng, 30 Mảnh ĐH SSR, 5 Đan Hộ Chủ, 7 Đá Thú Hồn, 6 Thức ăn ĐH trung, 3 Thức ăn ĐH cao
+ Nhận ngay 5000 Vàng, 40 Mảnh ĐH SSR, 5 Đan Hộ Chủ, 7 Đá Thú Hồn, 6 Thức ăn ĐH trung, 3 Thức ăn ĐH cao

Lấp Lánh chưa

VIII. Nạp Đầu

 • Chắc Đại Hiệp thắc mắc sao Nạp Đầu lại nằm ở dưới cùng, đơn giản là vì chỉ cần mua các mốc trên đều tăng tích lũy nạp đầu nhé. Nạp đầu siêu giá trị, có tất cả ba mốc nạp, chi tiết như sau:

 • Mốc 1: Nạp bất kỳ, 1 đồng vẫn nhận

+ Thời Trang Vũ Khí Vĩnh Viễn
+ Thần Binh
+ 5 Kim Linh Khế
+ 30 Đá Cường Hóa
+ Đồng Hành SSR: Kim Đồng Ngọc Nữ

 • Mốc 2: Tích nạp 250KNB

+ Thời Trang Tử Khâm Cực Ngầu
+ Trang Bị Truyền Thuyết
+ 4 Kim Linh Khế
+ 20 Đá Cường Hóa
+ Danh Hiệu Vô Song

 • Mốc 3: Tích nạp 1000KNB

+ Tọa Kỵ Trọng Giáp Chiến Mã
+ Trang Bị Truyền Thuyết
+ 20 Bồi Linh Đan
+ 10 Kim Linh Khế
+100 KNB

Chúc các Đại Hiệp có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Thiên Ngoại Giang Hồ. Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ