【Đặc Sắc】Rèn Bang

【Đặc Sắc】Rèn Bang

11/10/2020

Đại Hiệp thân mến,

Để có thể sở hữu được các vật phẩm trang sức thì đại hiệp cần phải tham gia vào bang hội và chế tạo trong tiệm trang sức của bang.

Hướng dẫn:

  • Tại giao diện Bang Hội, mục Kiến Trúc các đại hiệp sẽ thấy tiệm trang sức của bang.

  • Tùy theo cấp độ giới hạn của server và level hiện tại của đại hiệp trang sức trong rèn của trang sức cũng sẽ có sự thay đổi phù hợp.
  • Mỗi đợt rèn trang sức đều phải tốn một khoảng lệnh bài cống hiến bang nhất định.
  • Trang sức sau khi rèn xong thì cho dù rời khỏi bang hội cũng không bị tiêu biến.

Xác suất rèn ra trang sức cơ bản:

  • Vật phẩm tốt (75%)
  • Vật phẩm hiếm (20%)
  • Vật phẩm truyền thuyết (5%)

Lưu ý: Nếu cấp độ của tiệm rèn trang sức trong bang được nâng cao thì xác suất ra vật phẩm quý hiếm sẽ càng tăng chỉ số %

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ