【Đặc Sắc】Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị

【Đặc Sắc】Hệ Thống Cường Hóa Trang Bị

11/10/2020

Đại Hiệp thân mến,

Việc chuẩn bị trang bị và vũ khí thật tốt sẽ tăng tỷ lệ sống sót của các Đại Hiệp khi phiêu bạt giang hồ. Với hệ thống tính năng cường hóa, tẩy luyện trang bị sẽ giúp các Đại Hiệp có thể gia tăng lực chiến tối cường.

Cường Hóa Trang Bị

Cường Hóa Trang Bị:

  • Dùng đá cường hóa để nâng cấp các thuộc tính đặc thù của Trang Bị.
  • Cứ 10 cấp cường hóa cần đột phá cả bộ trang bị đến cùng cấp Cường Hóa mới có thể cường hóa tiếp, đột phá có tăng lực chiến.
  • Trang bị được cường hóa càng cao, sẽ cần loại đá cường hóa cấp cao hơn để cường hóa.
  • Cường hóa trang bị có thể thất bại. Cứ mỗi lần thất bại sẽ tăng 10% tỷ lệ thành công ở lần kế tiếp.

Tẩy Luyện Trang Bị

Tẩy Luyện Trang Bị:

  • Có thể lấy thuộc tính cấp cao của trang bị này sang trang bị khác.
  • Trang bị sau khi bị lấy hết thuộc tính cấp cao, có thể đổi cống hiến Bang.

Thân ái!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ